Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka saziva 50. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS", br: 75/04 i 78/11) i članova 18. i 43. tačka g) Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo),

SAZIVA
L (vanrednu) sjednicu Skupštine akcionara
Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju
„Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka

Skupština će se održati 24.03.2023. godine (petak) sa početkom u 12 časova u kargo objektu na Aerodromu Banja Luka u Mahovljanima.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLIX (vanredne) Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za period 2023. - 2025. godina,
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana poslovanja za 2023. godinu,
6. Donošenje Odluke o razrješenju privremenog člana Nadzornog odbora i
7. Donošenje Odluke o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora.

Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 14.03.2023. godine.
Poziv i prijedlog odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, a poziv se objavljuje i u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 24.03.2023. godine u 13 časova, na istom mjestu, i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari i punomoćnici akcionara da su se dužni prijaviti pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.

Broj: 194/23
Datum: 07.03.2023. godine

 

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA,
Slaviša Matić s.r.

 Prečice: AERD