Knešpoljeturist a.d. Kozarska Dubica saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Knešpoljeturist a.d. Kozarska Dubica

KNEŠPOLJETURIST AD KOZARSKA DUBICA
Broj: 03-03
Dana, 13.01.2023.god.

Na osnovu člana 267, 272 i 304 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 30 Statuta KNEŠPOLJETURIST AD KOZARSKA DUBICA, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 13.01.2023. godine donio je

ODLUKU

O sazivanju I vanredne sjednice Skupštine akcionara KNEŠPOLJETURIST AD KOZARSKA DUBICA.
Sjednica će se održati 30.01.2023. godine u prostorijama društva ul. Svetosavska 19, u Kozarskoj Dubici sa početkom u 11 časova.
U slučaju nedostatka kvoruma za održavanje sjednice u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati istog dana sa početkom u 13 časova sa istim dnevnim redom.
Za sjednicu Skupštine akcionara je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor i imenovanje radnih tijela Skupštine.
2. Izvještaj komisije za glasanje.
3. Usvajanje Statuta društva Knešpoljeturist AD Kozarska Dubica.
4. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine Knešpoljeturist A.D. Kozarska Dubica.
5. Razrješenje članova Nadzornog odbora.
6. Razrješenje članova Upravnog odbora.
7. Izbor članova Upravnog odbora.
8. Izbor revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022.godinu.
9. Ostala pitanja.

Materijali predviđeni dnevnim redom nalaze se na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com .
U radu Skupštine mogu učestovati svi akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 20.01.2023. godine.
Akcionari mogu glasati lično, pismeno ili putem ovjerene punomoći. Punomoći se predaju stručnoj službi u preduzeću do 20.01.2023. godine i na dan održavanja Skupštine.


UPRAVNI ODBOR

 

 Prečice: KNPT