Niskogradnja a.d. Teslić - Dopuna dnevnog reda 19. redovne Skupštine akcionara

Izvor:  Niskogradnja a.d. Teslić

„NISKOGRADNJA" a.d. Teslić
Broj: 128-11/22
Datum: 22.11.2022. godine


DOPUNA POZIVA
Za održavanje 19. redovne Skupštine akcionara
„NISKOGRADNJA" a.d. Teslić

Sjednica Skupštine akcionara održaće se 16.12.2022. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva u ulici Sime Lozanića br. 17, Teslić.

Na dnevni red nakon tačke 8. dodaju se 2 nove tačke dnevnog reda:

9. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora
10. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora

 


Predsjednik UO

 

 Prečice: NGRD