Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka saziva 48. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS", br: 75/04 i 78/11) i članova 18. i 43. tačka g) Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo),

ODLUKU

o sazivanju XLVIII (vanredne) sjednice Skupštine akcionara Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka. Skupština će se održati dana 28.11.2022. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12 časova u u kargo objektu na Aerodromu Banja Luka u Mahovljanima.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XLVII (redovne) Skupštine akcionara,
4. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora i
5. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog člana Nadzornog odbora.

Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 18.11.2022. godine.
Poziv i prijedlog odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, a poziv se objavljuje i u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 28.11.2022. godine u 13 časova, na istom mjestu, i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari i punomoćnici akcionara da su se dužni prijaviti pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.

Broj: 1540/22
Datum: 11.11.2022. godine


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Slaviša Matić

 Prečice: AERD