IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 4 emitenta

Investiciono razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka i Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka organizuju zajedničku prodaju paketa akcija 4 emitenta.

Prodaja paketa akcija će se održati na Banjalučkoj berzi unošenjem grupnih naloga "sve ili ništa" u trajanju od 19.09.2022. do realizacije prodajnog naloga, a najkasnije do 07.10.2022. godine.


Prilog:
Odluka-objava.doc   125 KB - Latinica

Prečice: SEHR , BUDU , SEMB , STOR