Sokočnica a.d. Šipovo saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Advantis broker a.d. Banja Luka

Mira Vrhovnik, privremeni zastupnik
Ratljeva ulica br. 21
Kranj
Slovenija


SAZIV ZA REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
SOKOČNICA AD ŠIPOVO

Na osnovu Rješenja Okružnog privrednog suda u Banjaluci, broj: 57 0 V 138917 22 V od dana 17.06.2022. godine, imenovani privremeni zastupnik Mira Vrhovnik iz Kranja, saziva godišnju sjednicu skupštine akcionara „Sokočnica" a.d. Šipovo, za dan 01.09.2022. godine, koja će biti održana u prostorijama Advantis brokera a.d. Banja Luka, u ulici Krajiških brigada 113, 78000 Banja Luka, sa početkom u 11 časova.
Skupština akcionara se saziva po nalogu suda.
Privremeni zastupnik, koji u skladu sa rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci, broj: 57 0 V 138917 22 V od dana 17.06.2022. godine predsjedava sjednici skupštine akcionara, predlaže sljedeći dnevni red sjednice skupštine akcionara:

1. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i komisije za glasanje od tri člana,
2. Usvajanje zapisnika komisije za glasanje,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara,
4. Donošenje odluke o sprovođenju donesene odluke Skupštine akcionara od dana 21.05.2011. godine o razrješenju članova Nadzornog odbora,
5. Donošenje odluke o sprovođenju donesene odluke Skupštine akcionara od dana 21.05.2011. godine o razrješenju dosadašnjih članova Upravnog odbora,
6. Donošenje odluke o sprovođenju donesene odluke Skupštine akcionara od dana 21.05.2011. godine o imenovanju novih članova Upravnog odbora,
7. Donošenje odluke o sprovođenju donesene odluke Skupštine akcionara o raspolaganju imovinom velike vrijednosti,
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu uključujući reviziju početnog stanja,
9. Razno.

Pravo učešća i glasanja na sjednici skupštine akcionara imaju akcionari koji se nalaze na izvještaju iz knjige akcionara koji izdaje Centralni registar HOV a.d. Banjaluka, sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, 22.08.2022. godine.

Ako na redovnoj sjednici skupštine akcionara zakazanoj u 11 časova, za dan 01.09.2022. godine, ne bude kvorum, ponovljena sjednica skupštine akcionara će biti održana u 13 časova istoga dana na istom mjestu.

Materijali za sjednicu skupštine akcionara, biće dostavljeni Banjalučkoj berzi radi objave na njihovoj internet stranici, te u sjedište „Sokočnica" a.d. Šipovo, radi stavljanja na uvid svim zainteresovanim akcionarima.


Mira Vrhovnik
privremeni zastupnik

 


Prilog:
Rjesenje suda.pdf   1,4 MB - Latinica

Prečice: SKCN