Željeznice RS a.d. Doboj saziva 24. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Željeznice RS a.d. Doboj

Broj : 1-2.10934-1/22
Dana: 27.05.2022. godine

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 75/04 i 78/11), člana 46. tačka 4. Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, a u vezi sa članom 272. i članom 304. stav 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), te Odluke Nadzornog odbora Društva sa 28. redovne sjednice održane dana 27.05.2022.g., zakazujem 24. (dvadesetčetvrtu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj.
Sjednica će se održati u (petak), 17.06.2020. godine u objektu željezničke stanice Banja Luka, Ul.''Prote Nikole Kostića'' bb - sala Sekcije STD Banja Luka, sa početkom rada u 11:00 časova.
Za sjednicu predlažemsljedeći:

DNEVNI RED

1. Imenovanje Radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 36. redovne sjednice Skupštine akcionara.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Željeznica RS a.d. Doboj za period 2022-2024. godina.
4. Donošenje Odluke o rezrješenju Ljubiše Lukića, člana Odbora za reviziju Željeznica RS
a.d. Doboj.
5. Donošenje Odluke o imenovanju jednog člana Odbora za reviziju Željeznica RS a.d. Doboj.

U slučaju da se Skupština ne održi u gore zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupštinaće se održati u petak,01.07.2022. godine, sa istim Dnevnimredom, na istom mjestu, sa početkom rada u 11:00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine, akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 07.06.2022.godine.

NAPOMENA: Akcionari mogu izvršiti uvid u Dnevni red sjednice i prijedloge odluka po istom, na internet stranici Društva www.zrs-rs.com i sajtu BL Berze, a u ostale propratne materijale u kancelariji broj 26. u Upravnoj zgradi Društva u Doboju,Ulica Svetog Save broj 71, te u poslovnoj zgradi u Banja Luci Ulica „Jasenovačkih logoraša'' br. 4/A, kancelarija br. 204. u dane 14., 15.i 16.06.2022. godine u vremenu od 10:30 - 13:00 časova.
Evidencija akcionara sa pravom glasa vršiće se na dan i zakazanom mjestu održavanja Skupštine, u vremenu od 10:00 do 10:50 časova. Naknadne prijave za prisustvo istoj neće se uzimati u razmatranje.


PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Miloš Bukejlović, dipl. pravnik

 Prečice: ZERS