Elker EKP a.d. Ljubija saziva 24. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

EKP ELKER a.d. Ljubija
UPRAVNI ODBOR
Broj UO-03-163/22
Dana 17.5.2022. godine

Na osnovu člana 92. Statuta Upravni odbor EKP ELKER a.d. Ljubija je na sjednici održanoj dana 17.5.2022. godine donio

ODLUKU
o sazivanju 24. redovne Skupštine akcionara

XXIV (dvadeset četvrtu) redovnu Skupštinu akcionara zakazati za 20.6.2022. godine u 10 časova sa sljedećim dnevnim redom

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela
- Izbor i izvještaj verifikacione komisije
- Izbor zapisničara i brojača glasova
- Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 23. sjednice
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva u 2021. godini
5. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2021. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2021. godinu.
7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iskazane po završnom računu za 2021. godinu
8. Razmatranje dopune djelatnosti
9. Razno - analiza poslovanja u vrijeme epidemije izazvane virusom COVID-19

 

Predsjednik
Upravnog odbora
Savanović Nebojša

 Prečice: ELKR