Rotas a.d. Banja Luka - Odluka o promjeni pravne forme društva

Izvor:  Rotas a.d. Banja Luka

Rotas a.d. Banja Luka - Odluka o promjeni pravne forme društva


Prilog:
ROTAS IZDR.pdf   457 KB - Latinica
Odluka o promjeni pravne forme ROTAS.doc   49 KB - Latinica

Prečice: ROTS