Zatvori Kursna lista za 9.8.2019..
HartijaNazivSrednji
kurs
%
promjene
cijene
Najbolji
kupovni
kurs
Najbolji
prodajni
kurs
Otvarajuća
cijena
Najmanja
cijena
Najveća
cijena
Zatvarajuća
cijena
Broj
transakcija
KoličinaVrijednost
u
KM
Broj
blokovskih
poslova
Količina
blokovskih
poslova
Vrijednost
blokovskih
poslova
Vrijeme
poslednjeg
trgovanja
BOKS-R-A Boksit a.d. Milići0,6610,15%0,661 0,6610,6610,6610,66111051694,71000,009.8.2019. 12:52:51
CSHP-U-A DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Cash Fund0,0260,00%0,026 0,0260,0260,0260,02636059157,54000,009.8.2019. 12:42:48
EIOP-U-A DUIF Euroinvestment - OAIF Euroinvestment fond9,000,00%8,839,009,009,009,009,0021501.350,00000,009.8.2019. 10:37:50
FTRP-U-A DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund11,130,00%11,1311,1411,1311,1311,1311,13112963.294,48000,009.8.2019. 12:49:30
INOP-U-A DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova0,1460,00%0,1460,150,1460,1460,1460,14611022149,21000,009.8.2019. 11:05:58
KCPP-U-A DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund0,6690,00%0,6690,680,6690,6690,6690,6699276184,65000,009.8.2019. 12:49:41
MMSP-U-A DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund4,170,00%4,174,204,174,164,174,17122961.234,12000,009.8.2019. 12:49:35
PRIP-U-A DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest2,101,94%2,112,472,102,102,102,101130273,00000,009.8.2019. 10:38:43
RSRS-O-E Republika Srpska - izmirenje ratne štete 597,650,00%97,65 97,6597,6597,6597,6511000585,90000,009.8.2019. 11:58:52
RSRS-O-H Republika Srpska - izmirenje ratne štete 897,510,01%97,51 97,5197,5197,5197,51113001.014,10000,009.8.2019. 11:25:39
RSRS-O-I Republika Srpska - izmirenje ratne štete 997,310,32%97,3398,1097,3197,3197,3197,3111000875,79000,009.8.2019. 11:25:55
RSRS-O-J Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1096,700,00%96,70 96,7096,7096,7096,70118131.753,17000,009.8.2019. 12:12:46
RSRS-O-L Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1296,100,09%96,10 96,1096,1096,1096,10120001.922,00000,009.8.2019. 11:31:16
VEBP-U-A DUIF Management Solutions - OMIF VB Fond3,506,71%3,50 3,503,503,503,508528118.483,50000,009.8.2019. 12:45:55