Objave

RSS
Fabrika specijalnih transmisija a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju

4.6.2019. 08:52 Fabrika specijalnih transmisija a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju - Note uz finansijski izvještaj za 2018. godinu
1.6.2018. 13:09 Uvrštenje hartija od vrijednosti na segment hartije od vrijednosti emitenata nad kojim je otvoren postupak stečaja ili likvidacije
7.2.2017. 15:14 Fast a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju - Zaključuje se stečajni postupak
12.5.2016. 15:02 Fast a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju - Potvrđen stečajni plan
25.1.2016. 13:12 Fast a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju - Sažetak bitnog sadržaja stečajnog plana
12.1.2016. 09:26 Fast a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju - Stečajni plan
30.11.2012. 13:01 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
1.6.2012. 08:48 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
26.4.2012. 13:28 Fast a.d. Istočno Sarajevo - Otvoren stečajni postupak
19.3.2012. 13:58 Fast a.d. Istočno Sarajevo - Privremeno zaustavljanje trgovanja
19.3.2012. 13:58 Fast a.d. Istočno Sarajevo - pokrenut prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka
27.7.2011. 13:16 Fast a.d. Istočno Sarajevo - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2011. godinu
25.5.2011. 08:17 Fast a.d. Istočno Sarajevo - prijedlozi odluka 11. Skupštine akcionara
16.5.2011. 13:15 Fast a.d. Istočno Sarajevo saziva 11. redovnu Skupštinu akcionara
12.5.2011. 13:11 Fast a.d. Istočno Sarajevo - Mišljenje nezavisnog revizora za FI 2010
1 2 3 

Ukratko

Fabrika specijalnih transmisija a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju
Oznaka HOV: FAST-R-A
ISIN: BA100FASTRA2
CFI: ESVUFR
RIC: FAST.BJ
BBGID: BBG000TJX107
Posljednja cijena: KM
Vrijeme posljednje trgovine:
Status: Suspended