Veterinarska stanica a.d. Šamac saziva 12. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AD VETERINARSKA STANICA,
NJEGOŠEVA BB, ŠAMAC
Broj: 512/21
Datum, 12.10.2021. godine

Upravni odbor AD Veterinarske stanice Šamac na svojoj 16. sjednici, održanoj 8.9.2021. godine donosi odluku 450/21 o sazivanju Skupštine društva, te stoga isti upućuje

POZIV
za 12. redovnu sjednicu Skupštine AD Veterinarske stanice Šamac

Skupština će se održati 27.10.2021. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama Društva - AD Vet. stanica, Njegoševa bb, Šamac.
Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (odbor za glasanje, izbor predsjedavajućeg, zapisničar)
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne XI Skupštine društva
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2020. godinu
4. Razrješenje članova UO društva
5. Imenovanje članova UO društva
6. Tekućapitanja

Materijal za sve tačke dnevnog reda nalazi se u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva, Šamac, Njegoševa bb i može se preuzeti svakog radnog dana od 9 do 14 časova.
Pravo učešća na skupštini imaju svi akcionari koje pozivamo da učestvuju u radu Skupštine.


UPRAVNI ODBOR

 Prečice: VSSM