Nova banka a.d. Banja Luka - Povećanje broja akcija

Banjalučka berza je razmatrala zahtjev za proširenje kotacije po osnovu povećanja osnovnog kapitala, 30. emisija akcija - javna ponuda (30.000.000 akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM).

Odlučeno je da emitent ispunjava uslove i da je podnio neophodnu dokumentaciju u skladu sa Pravilima Banjalučke berze.
Broj akcija emitenta Nova banka a.d. Banja Luka je sa 
134.637.768 povećan na 164.637.768.

 

 


Prilog:Prečice: NOVB