Konačni rezultati multilateralne kompenzacije od 15.12.2020. godine

Prema Konačnom izvještaju o multilateralnoj kompenzaciji koja je sprovedena 15.12.2020. godine ukupno je kompenzovano 16.350.789 KM obaveza i potraživanja.

Obaveze i potraživanja kompenzovao je 551 učesnik.

Učesnici će na registrovane adrese elektronske pošte dobiti konačne izvještaje o kompenzaciji. 

U prilogu se nalazi spisak učesnika koji su 15.12.2020. godine kompenzovali svoje obaveze prema Konačnom izvještaju za obaveznu multilateralnu kompenzaciju.


Kretanje iznosa kompenzovanih obaveza i potraživanja po godinama predstavljeno je na grafikonu.

-


Prilog: