Nova Banka a.d. Banja Luka - Javna ponuda akcija na berzi

Izvor:  Nova Banka a.d. Banja Luka

Predmet kontinuirane javne ponude biće 3.382.794 akcije po početnoj cijeni od 0,50 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM. Oznaka u berzanskom sistemu je NOVB-PA1.

Dana 18.12.2020. član berze ovlašćen od strane emitenta unosi prodajni nalog koji je predmet javne ponude.
U periodu od 18.12.2020. do 24.12.2020.  brokerske kuće kupaca unose kupovne naloge po cijeni koja je jednaka ili veća od početne cijene za standard povećanja cijene. U ovom periodu ne zaključuju se poslovi.

24.12.2020. godine od 09:30 + „random time" (vrijeme od 0 do 120 sekundi) mogu se zaključivati poslovi. Javna ponuda traje dok se ne realizuje ponuđena količina akcija ili do isteka javne ponude ponude 4.1.2021. godine (13:00).

Javna ponuda akcija obavlja se u skladu sa Pravilima Banjalučke berze i koristi se kontinuirani metod trgovanja prema rasporedu koji vrijedi za redovno trgovanje.

 
Prečice: NOVB