Napredak a.d. Bijeljina - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom Skupštine akcionara emitenta Napredak a.d. Bijeljina, od 29.06.2020. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti NPDK-R-A
Iznos dividendi u novcu 120.917 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 0,048335
Datum presjeka prava na divedendu 24.07.2020. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 23.07.2020. godine

 
Prečice: NPDK