Konačni rezultati dodatne multilateralne kompenzacije od 19.05.2020. godine

Prema Konačnom izvještaju o multilateralnoj kompenzaciji koja je sprovedena 19.05.2020. godine ukupno je kompenzovano 15.289.341 KM obaveza i potraživanja.

Obaveze i potraživanja kompenzovalo je 558 učesnika.

Učesnici će na registrovane adrese elektronske pošte dobiti konačne izvještaje o kompenzaciji. 

U prilogu se nalazi spisak učesnika koji su 19.05.2020. godine kompenzovali svoje obaveze prema Konačnom izvještaju za obaveznu multilateralnu kompenzaciju.


Kretanje iznosa kompenzovanih obaveza i potraživanja po godinama predstavljeno je na grafikonu.

-


Prilog: