Izvještaj o rezultatima aukcije 38. emisije obveznica Republike Srpske - ostvarena premija 1,57 miliona KM

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 05.02.2020.
Broj ponuđenih obveznica 35.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 7
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 2,40%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 35.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 104,50%
Efektivna kamatna stopa 1,71%
Ostvarena premija                                     1.575.000,00
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 36.575.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 76.204.864,00
Datum uplate / registracije 07.02.2020.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O17
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 106,69% / kamata 1,39%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,00% / kamata 2,40%
Prečice: RSRP , RSBD-O17