Izvještaj o rezultatima aukcije 1. emisije obveznica Opština Modriča

Izvor:  Monet Broker a.d. Banja Luka


IZVJEŠTAJ
O REZULTATIMA PRVE EMISIJE OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM
EMITENTA OPŠTINA MODRIČA


Opština Modriča (u daljem tekstu: Emitent) prvom emisijom obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, emitovao je ukupno 40.000 obveznica nominalne vrijednosti 100,00 KM po obveznici, ukupne nominalne vrijednosti emisije 4.000.000,00 KM. Minimalan prag uspješnosti emisije određen je na 60% od ukupnog broja emitovanih obveznica, dok je predviđeni rok za upis i uplatu obveznica iznosio 30 dana.

Dana 27.12.2019. godine, agent emisije Monet Broker a.d. Banja Luka, unio je prodajni nalog u berzanski sistem trgovanja (BST) sa količinom od 40.000 obveznica, po cijeni od 100,00 KM. Dana 30.12.2019. godine, od 9:30+ random time, počelo je zaključivanje poslova.

Javna ponuda je završena dana 30.12.2019. godine pri čemu je upisano svih 40.000 obveznica, odnosno 100% od ukupnog broja obveznica koje su bile predmet javne ponude. Cijena po kojoj su obveznice realizovane na berzi je 105,10 KM. Ukupna prodajna vrijednost upisanih obveznica putem berze iznosi 4.204.000,00 KM.

Dana 13.01.2020. godine Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske izdala je Rješenje o upisu prve emisije obveznica u Registar emitenata, br.: 01-UP-31-642-5-19G/20.

 

Opština Modriča
zastupana po punomoćniku
Monet Broker a.d. Banja Luka

 
Prečice: OSMR , OSMR-PO1