MPI Modriča a.d. Modriča - Povećanje broja akcija

Broj akcija se povećava za 4.000.000 akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM. Nakon povećanja ukupan broj akcija je povećan sa 50.000 na 4.050.000 akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM.

Centralni registar je stavio zabranu prava raspolaganja akcijama iz 3. emisije i zabrana će trajati sve dok emitent ne objavi prospekt za uvrštenje hartija od vrijednosti na berzu.


Prilog: