Metal a.d. Gradiška - Smanjenje broja akcija i početak trgovanja

Izvor:  Banjalučka berza a.d. Banja Luka

Naziv emitenta Metal a.d. Gradiška
Oznaka akcija METL-R-A
Nominalna vrijednost akcija 1 KM
Stari broj akcija 15.679.520
Broj akcija smanjen za 14.821.875
Novi broj akcija 857.645
Osnov za smanjenje broja akcija 2. emisija - smanjenje osnovnog kapitala
Ograničenje prava na hartiji od vrijednosti -
Rok trajanja ograničenja -
Početak trgovanja  31.10.2019.


Prilog:



Prečice: METL