Promet a.d. Zvornik - Privremeno zaustavljanje trgovanja

Izvor:  

Banjalučka berza je 02.09.2019. godine donijela odluku o privremenom zaustavljanju trgovanja hartijama od vrijednosti emitenta Promet a.d. Zvornik, po osnovu odluke skupštine akcionara o promjeni pravne forme emitenta.

 


Prilog:Prečice: PROZ