Jahorina OC a.d. Pale saziva 34. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Jahorina OC a.d. Pale

AKCIONARSKO DRUŠTVO
OLIMPIJSKI CENTAR "JAHORINA" PALE

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04 i 78/11), člana 268. stav (1) tačka a) i 272. stav 1., 4. i 6. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), Odluke o objavljivanju poziva za XXXIV vanrednu Skupštinu akcionara, broj: 1583-OC/19 od 01.03.2019. godine, Nadzorni odbor A.D. OC „Jahorina" Pale, objavljuje;

POZIV
ZA XXXIV VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Nadzorni odbor A.D. OC „Jahorina" Pale objavljuje Poziv za XXXIV vanrednu Skupštinu akcionara za 22.03.2019. godine sa početkom u 13:00 časova u Hotelu „Bistrica" na Jahorini.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela za XXXIV vanrednu Skupštinu akcionara Društva;
a) Predsjednika Skupštine,
b) Komisije za glasanje,
c) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Srednjoročnog plana razvoja A.D. OC „Jahorina" Pale za period 2019 -2021. godina.

Ako se XXXIV vanredna Skupština akcionara Društva ne održi 22.03.2019. godine, zbog nepostojanja kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 23.03.2019. godine sa početkom u 13:00 časova sa istim predloženim dnevnim redom, na istoj adresi.
Ovaj poziv objavljuje se na Internet stranici Društva, Banjalučkoj berzi, Dnevnom listu „Nezavisne novine" i „EuroBlic", najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.

Poziv za vanrednu sjednicu Skupštine i svi skupštinski materijali nalaze se na Internet stranici Društva www.oc-jahorina.com i na Internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com i traje neprekidno od dana objave do dana održavanja Skupštine akcionara.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, tj. 12.03.2019. godine.

XXXIV vanredna Skupština se saziva na zahtjev članova Nadzornog odbora A.D. OC „Jahorina" Pale, a u cilju usvajanja Srednjoročnog plana razvoja A.D. OC „Jahorina" Pale za period 2019 -2021. godina.

Broj: 1584-OC/19
Datum: 01.03.2019. god.


Predsjednik
Nedeljko Erak

 

 

 
Prečice: OCJH