Distributivni centar a.d. Bijeljina saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Distributivni centar a.d. Bijeljina

AD "DISTRIBUTIVNI CENTAR"
BIJELJINA, Šabačkih đaka 1
UPRAVNI ODBOR
BROJ: UO-44-02/19
DATUM: 28.1.2019. god.

Na osnovu člana 19. i člana 29. Statuta AD "Distributivni centar" Bijeljina, Upravni odbor, na sjednici, održanoj dana, 28.1.2019. godine, donio je

ODLUKU

Saziva se 21. redovna Skupština akcionara AD "Distributivni centar" Bijeljina, za dan 4.3.2019. god., sa početkom u 12 sati, u prostorijama Društva, ulica Šabačkih đaka broj 1.
Za 21. redovnu Skupštinu akcionara AD "Distributivni centar" Bijeljina, predložen je

DNEVNI RED:

1. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Izbor Komisije za glasanje
3. Izvještaj Komisije za glasanje o verifikaciji punomoći i utvrđivanje kvoruma
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda
5. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju AD "Distributivni centar" Bijeljina za 2018. g. (sa Izjavom Uprave o usklađenosti)
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2018. godinu
8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja AD "Distributivni centar" Bijeljina za 2018. g.
9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu
10. Izbor nezavisnog revizora za 2019. godinu.
11. Donošenje odluke o prodaji dijela parcele k.č. 946/0, KO Bijeljina 2

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru na dan, 23.2.2019. godine, lično, putem zastupnika ili punomoćnika.
Kopije materijala za Skupštinu objavljuju se na internet stranici Banjalučke berze. Kopije materijala za Skupštinu, akcionari mogu dobiti svakim radnim danom u prostorijama AD "Distributivni centar" Bijeljina, ul. Šabačkih đaka, a 4.3.2019. godine, od 12 sati, materijal će se moći dobiti u sali za održavanje Skupštine.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana, odnosno 5.3.2019. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.


Upravni odbor
AD "Distributivni centar" Bijeljina

 


Prilog:


Obrazac I ZDR.docx   145 KB - Latinica

Prečice: DSTC