Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije u oktobru 2023. godine

Peta multilateralna kompenzacija u 2023. godini će biti sprovedena 17.10.2023. godine.

Registracija učesnika koji se nisu registrovali u dosadašnjim obaveznim multilateralnim kompenzacijama počinje sedam dana prije početka unosa obaveza.

Unos obaveza za multilateralnu kompenzaciju počinje 16.10.2023. godine i traje do 17.10.2023. godine do 15 časova.
Prijavljuju se obaveze dospjele do 01.10.2023. godine. Učesnici mogu prijaviti i nedospjele i buduće (avansne) obaveze.

Kompenzacija će se sprovesti 17.10.2023. godine u 15 časova.
Ispravka unosa obaveza se može vršiti od 18.10 - 20.10.2023. godine do 15 časova.

Učesnici kojima su preostala nekompenzovana potraživanja nakon sprovođenja multilateralne kompenzacije mogu 17.10.2023. godine (do 24 časa) zaključivati multilateralne cesije i ciljane dodatne kompenzacije, a u periodu od 18.10. do 19.10.2023. godine zaključivati javne prodaje potraživanja.

Korisničko uputstvo za rad na Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije je dostupno na linku.