KP Polet a.d. Srebrenica saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

KP "POLET" ad. SREBRENICA
BROJ: 664/19
DANA, 8.8.2019.

Na osnovu člana 48. Statuta KP "POLET" a.d. Srebrenica, Nadzorni odbor Društva na redovnoj sjednici, održanoj 7.8.2019. godine, donio je odluku kojom

SAZIVA

Godišnju Skupštinu akcionara KP "POLET" a.d. Srebrenica, koja će biti održana 11.9.2019. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama uprave Društva, u ulici Srebreničkog odreda bb, Srebrenica.

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara KP "POLET" a.d. Srebrenica,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne Godišnje Skupštine akcionara KP "POLET" a.d. Srebrenica,
3. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2018. godinu
4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja KP "POLET" ad. Srebrenica za 2018. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu KP "POLET" a.d. Srebrenica za 2018. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja KP "POLET" a.d. Srebrenica za 2019. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja KP "POLET" a.d. Srebrenica za 2019 -2021. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora KP "POLET" a.d. Srebrenica,
9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti - pokriću gubitka za 2018. godinu,
10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu,

U slučaju da se sjednica ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica biće održana 12.9.2019. godine, u 12 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan, 1.9.2019. godine.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Simić Gojko

 
Prečice: PLTS