Broj akcija dobijenih za 1 vaučer


Prilog:


Berza-broj akcija za vaucer.xls   195 KB - Latinica