Podaci o emitentu


Mira a.d. Prijedor

Adresa KRALJA ALEKSANDRA 3
79101 PRIJEDOR
Telefon052 234 230
Faks052 232 888
Web www.mira-prijedor.com
Email office@miraprijedor.com
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja MIRA-L1
MIRA-R-A
-

Preduzeće je osnovano 1928. od strane porodice Četić. Od 1948. godine preduzeće posluje pod imenom "Mira Cikota", sve do 1967. godine kada se udružuje sa preduzećem "Josip Kraš" iz Zagreba.
U toku 1991. godine Preduzeće se registruje kao "Kraš-Mira Cikota " Prijedor sa ograničenom odgvornošću u vlasništvu preduzeća "Josip Kraš". Jula 1992. godine Preduzeće mijenja ime u "Mira" d.o.o., Prijedor, a u toku 1995. godine, u skladu sa propisima Republike Srpske postaje opšte državno preduzeće. Privatizacijom 2001. godine "Mira" postaje akcionarsko društvo, a od kraja 2003. godine "Kraš" d.d. Zagreb postaje većinski vlasnik sa 75,68 % učešća u kapitalu.
Osnovna djelatnost Preduzeća je proizvodnja keksa i vafla.
Tokom 2006. godine Preduzeće sudjeluje kao potpuno integrirani subjekt u poslovnom sistemu Kraš grupe. Izvršen je redizajn cjelokupnog proizvodnog asortimana kojeg možemo podijeliti u 3 kategorije:
1. Logo Kraš; 2. Mira brand i 3. PL asortiman- Privete Label. Godišnje proizvodnja je 4.400 tona , broj zaposlenih radnika 451. Za naredni period planirani su ambiciozni ciljevi,čijom realizacijom se stvaraju pretpostavke uspješnog poslovanja , kroz povećanje prodaje na domicilnom tržištu, povećanje izvoza, razvoj novih proizvoda...
"Mira" danas, kao dominantan proizvodjač keksa i vafla u Bosni i Hercegovini, 25 % proizvoda plasira na domaće tržište, a 75 % izvozi, najvećim dijelom u Hrvatsku, Sloveniju, Makedoniju, Srbiju i Crnu Goru, zatim u evropske zemlje: Švicarsku, Švedsku, Njemačku, Češku , kao i u SAD, Kanadu i Australiju.

Deset najvećih akcionara

Datum: 8.8.2019.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KRAŠ D.D. 76,09258276,092582
PREF AD BANJA LUKA 9,9999989,999998
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0541335,054133
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 3,2274383,227438
JOKSIMOVIĆ DRAŽEN 0,2837400,283740
JONAŠ BOJAN 0,1759700,175970
PILINDAVIĆ VLADIMIR 0,1616470,161647
VUKOJE JANKO 0,1577060,157706
PAVLOVIĆ GORAN 0,1165230,116523
RISOVIĆ SAŠA 0,0781170,078117

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 15.8.2019.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.059 18 1.077 8,20 0,66 8,85
5%-10% 2 0 2 15,05 0,00 15,05
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 76,09 76,09
UKUPNO 1.061 19 1.080 23,25 76,75 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Marica Vidaković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zorka Bubalo predsjednik
Ivanka Granić član
Marica Vidaković član
Sead Bešić član
Ankica Đurić član
Erna Hrnić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]