Podaci o hartiji

Sokolac a.d. Sokolac - u stečaju

Posljednji datum trgovanja: 24.8.2007.
Prosječna cijena: 0,169 KM
Posljednja cijena: 0,169 KM
Količina:
Promet: 0,00 KM
Apsolutna promjena: 0,00 KM
Relativna promjena: 0,00%
Najbolja kupovina/prodaja: KM / KM
Kupovina/prodaja količina: /
Otvarajuća cijena: KM
Zatvarajuća cijena: 0,169 KM
Najviša cijena: KM
Najniža cijena: KM
Najviša cijena u toku 52 sedmice: KM
Najniža cijena u toku 52 sedmice: KM
Broj akcija: 3.165.974
Nominalna vrijednost: 1,00 KM
Tržišna kapitalizacija: 535.050 KM
Tržište: Slobodno tržište
Tržišni segment: HoV emitenata koji se nalaze u stečajnom ili likvidacionom postupku
Način trgovanja: FIX
Dozvoljeno fluktuiranje u toku dana: +%/-%
Datum listinga: 28.4.2003.
Datum delistiranja:
Datum isteka:

Ponuda i potražnja

3.4.2020. (C)

Ukratko

Sokolac a.d. Sokolac - u stečaju
Oznaka HOV: SKLC-R-A
ISIN: BA100SKLCRA5
CFI: ESVUFR
RIC: SKLC.BJ
BBGID: BBG000V1TD20
Posljednja cijena: 0,169 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 24.8.2007. 0:00:00
Status: Suspended