NAPOMENA: Prikazane su samo trgovane hartije i hartije za koje postoji neravnoteža na tržištu.

Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
Najbolji
kupovni
Najbolji
prodajni
BIRA-R-ABirač a.d Zvornik - u stečaju17.1.2020.0,00060,000625,000,00060,045
MTNO-R-AMetalno a.d. Zvornik16.1.2020.0,1140,1140,000,1140,114
PTRL-R-ANestro Petrol a.d. Banja Luka17.1.2020.0,660,660,000,300,66

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

BIRS FIRS ERS10

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.