Rezultati pretrage

Prikaži

Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
Najbolji
kupovni
Najbolji
prodajni
CRRF-O-FMKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 6. emisija      
CRRF-O-GMKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 7. emisija      
CRRF-O-HMKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 8. emisija      
CRRF-O-IMKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 9. emisija      

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.