Javne ponude akcija na Banjalučkoj berzi

Preduzeća koja javno emituju akcije, u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti, obavezna su postojećim akcionarima ponuditi da iskoriste pravo preče kupovine. Akcije za koje nije iskorišteno pravo preče kupovine mogu se preko Banjalučke berze ponuditi svim zainteresovanim investitorima. Brokeska kuća koju izabere emitent unosi prodajni nalog sa količinom koja je jednaka preostaloj količini iz javne emisije, za koje nije iskorišteno pravo preče kupovine.
Nakon toga, prema unaprijed utvrđenom rasporedu na berzi sve brokerske kuće mogu za svoje klijente unositi kupovne naloge i na berzi se formira cijena po kojoj investitori kupuju akcije.
Nakon završetka upisa akcionara, koji su kupili redovne akcije iz primarne emisije (u Centralnom registru hartija od vrijednosti) akcije se uvrštavaju na Banjalučku berzu.


UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Oznaka HOV NBLB-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi17.931
Početak upisa po pravu preče kupovine17.12.2007.
Kraj upisa po pravu preče kupovine19.12.2007.
Nominalna vrijednost700,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine17.782
Iskorištenost prava preče kupovine99,17%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi149
Privremena oznaka HOV NBLB-PA1
Datum aukcije na BL berzi24.12.2007.
Početna cijena na BL berzi700,00
Broj akcija prodanih na BL berzi149
Cijena ostvarena na BL berzi3.201,00
Rast na berzi357,29%

Addiko Bank a.d. Banja Luka

Oznaka HOV KRLB-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi20.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine28.12.2007.
Kraj upisa po pravu preče kupovine8.1.2008.
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine19.942.440
Iskorištenost prava preče kupovine99,71%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi57.560
Privremena oznaka HOV KRLB-PA1
Datum aukcije na BL berzi11.1.2008.
Početna cijena na BL berzi1,00
Broj akcija prodanih na BL berzi57.560
Cijena ostvarena na BL berzi2,11
Rast na berzi111,00%

Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka

Oznaka HOV AERD-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi8.570.000
Početak upisa po pravu preče kupovine11.1.2008.
Kraj upisa po pravu preče kupovine21.1.2008.
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine8.223.077
Iskorištenost prava preče kupovine95,95%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi346.923
Privremena oznaka HOV AERD-PA1
Datum aukcije na BL berzi1.2.2008.
Početna cijena na BL berzi1,00
Broj akcija prodanih na BL berzi346.923
Cijena ostvarena na BL berzi1,61
Rast na berzi61,00%

Meridian a.d. Banja Luka

Oznaka HOV MRDN-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi1.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine14.2.2008.
Kraj upisa po pravu preče kupovine16.2.2008.
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine663.117
Iskorištenost prava preče kupovine66,31%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi336.883
Privremena oznaka HOV MRDN-PA1
Datum aukcije na BL berzi20.2.2008.
Početna cijena na BL berzi1,01
Broj akcija prodanih na BL berzi336.883
Cijena ostvarena na BL berzi1,07
Rast na berzi5,94%

NLB banka a.d. Banja Luka

Oznaka HOV VBBB-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi10.000
Početak upisa po pravu preče kupovine8.9.2008.
Kraj upisa po pravu preče kupovine19.9.2008.
Nominalna vrijednost1.000,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine9.922
Iskorištenost prava preče kupovine99,22%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi78
Privremena oznaka HOV VBBB-PA1
Datum aukcije na BL berzi23.9.2008.
Početna cijena na BL berzi1.000,00
Broj akcija prodanih na BL berzi78
Cijena ostvarena na BL berzi3.010,00
Rast na berzi201,00%

Jahorina OC a.d. Pale

Oznaka HOV OCJH-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi10.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine14.10.2008.
Kraj upisa po pravu preče kupovine23.10.2008.
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine6.999.985
Iskorištenost prava preče kupovine70,00%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi3.000.015
Privremena oznaka HOV OCJH-PA1
Datum aukcije na BL berzi31.10.2008.
Početna cijena na BL berzi1,00
Broj akcija prodanih na BL berzi3.000.015
Cijena ostvarena na BL berzi1,00
Rast na berzi0,00%

Fratello trade a.d. Banja Luka

Oznaka HOV FRTL-R-D
Broj akcija u javnoj ponudi295.000
Početak upisa po pravu preče kupovine 
Kraj upisa po pravu preče kupovine 
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine 
Iskorištenost prava preče kupovine 
Broj akcija ponuđenih na BL berzi295.000
Privremena oznaka HOV FRTL-PA1
Datum aukcije na BL berzi24.12.2008.
Početna cijena na BL berzi4,00
Broj akcija prodanih na BL berzi216.027
Cijena ostvarena na BL berzi4,00
Rast na berzi0,00%

Jahorina OC a.d. Pale

Oznaka HOV OCJH-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi16.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine9.6.2009.
Kraj upisa po pravu preče kupovine18.6.2009.
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine12.687.671
Iskorištenost prava preče kupovine79,30%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi3.312.329
Privremena oznaka HOV OCJH-PA2
Datum aukcije na BL berzi22.6.2009.
Početna cijena na BL berzi1,00
Broj akcija prodanih na BL berzi3.312.329
Cijena ostvarena na BL berzi1,00
Rast na berzi0,00%

Sloga a.d. Kozarska Dubica

Oznaka HOV SLKD-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi446.303
Početak upisa po pravu preče kupovine10.6.2009.
Kraj upisa po pravu preče kupovine19.6.2009.
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine311.097
Iskorištenost prava preče kupovine69,71%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi135.206
Privremena oznaka HOV SLKD-PA1
Datum aukcije na BL berzi25.6.2009.
Početna cijena na BL berzi1,00
Broj akcija prodanih na BL berzi135.206
Cijena ostvarena na BL berzi1,00
Rast na berzi0,00%

ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić

Oznaka HOV BVRU-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi5.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine3.8.2009.
Kraj upisa po pravu preče kupovine18.8.2009.
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine1.404.719
Iskorištenost prava preče kupovine28,09%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi3.595.281
Privremena oznaka HOV BVRU-PA1
Datum aukcije na BL berzi24.8.2009.
Početna cijena na BL berzi1,00
Broj akcija prodanih na BL berzi1.600.000
Cijena ostvarena na BL berzi1,00
Rast na berzi0,00%

Dunav osiguranje a.d. Banja Luka

Oznaka HOV KDVO-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi83.580
Početak upisa po pravu preče kupovine16.11.2009.
Kraj upisa po pravu preče kupovine20.11.2009.
Nominalna vrijednost100,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine49.078
Iskorištenost prava preče kupovine58,72%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi34.502
Privremena oznaka HOV KDVO-PA1
Datum aukcije na BL berzi1.12.2009.
Početna cijena na BL berzi100,00
Broj akcija prodanih na BL berzi21.867
Cijena ostvarena na BL berzi100,00
Rast na berzi0,00%

Autokomerc a.d. Doboj

Oznaka HOV AUTK-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi300.000
Početak upisa po pravu preče kupovine13.8.2009.
Kraj upisa po pravu preče kupovine24.8.2009.
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine210.239
Iskorištenost prava preče kupovine70,08%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi89.761
Privremena oznaka HOV AUTK-PA1
Datum aukcije na BL berzi26.8.2009.
Početna cijena na BL berzi1,00
Broj akcija prodanih na BL berzi89.761
Cijena ostvarena na BL berzi1,00
Rast na berzi0,00%

Addiko Bank a.d. Banja Luka

Oznaka HOV KRLB-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi5.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine27.11.2009.
Kraj upisa po pravu preče kupovine2.12.2009.
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine4.982.037
Iskorištenost prava preče kupovine99,64%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi17.963
Privremena oznaka HOV KRLB-PA2
Datum aukcije na BL berzi7.12.2009.
Početna cijena na BL berzi1,00
Broj akcija prodanih na BL berzi17.963
Cijena ostvarena na BL berzi1,00
Rast na berzi0,00%

Jelšingrad FMG a.d. Gradiška

Oznaka HOV JFMG-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi4.800.000
Početak upisa po pravu preče kupovine1.11.2010.
Kraj upisa po pravu preče kupovine15.11.2010.
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine4.181.435
Iskorištenost prava preče kupovine87,11%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi618.565
Privremena oznaka HOV JFMG-PA1
Datum aukcije na BL berzi22.11.2010.
Početna cijena na BL berzi1,00
Broj akcija prodanih na BL berzi618.565
Cijena ostvarena na BL berzi1,00
Rast na berzi0,00%

Poljoprivrednik a.d. Derventa - prelazak u d.o.o.

Oznaka HOV PPRV-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi4.500.000
Početak upisa po pravu preče kupovine1.11.2010.
Kraj upisa po pravu preče kupovine15.11.2010.
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine3.384.312
Iskorištenost prava preče kupovine75,21%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi1.115.688
Privremena oznaka HOV PPRV-PA1
Datum aukcije na BL berzi22.11.2010.
Početna cijena na BL berzi1,00
Broj akcija prodanih na BL berzi1.115.688
Cijena ostvarena na BL berzi1,00
Rast na berzi0,00%

Osiguranje Aura a.d. Banja Luka

Oznaka HOV AURO-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi20.000
Početak upisa po pravu preče kupovine 
Kraj upisa po pravu preče kupovine 
Nominalna vrijednost100,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine 
Iskorištenost prava preče kupovine 
Broj akcija ponuđenih na BL berzi20.000
Privremena oznaka HOV AURO-PA1
Datum aukcije na BL berzi23.11.2010.
Početna cijena na BL berzi100,00
Broj akcija prodanih na BL berzi20.000
Cijena ostvarena na BL berzi100,00
Rast na berzi0,00%

Addiko Bank a.d. Banja Luka

Oznaka HOV KRLB-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi49.873.665
Početak upisa po pravu preče kupovine27.11.2010.
Kraj upisa po pravu preče kupovine11.12.2010.
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine49.674.445
Iskorištenost prava preče kupovine99,60%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi199.220
Privremena oznaka HOV KRLB-PA3
Datum aukcije na BL berzi20.12.2010.
Početna cijena na BL berzi1,00
Broj akcija prodanih na BL berzi100
Cijena ostvarena na BL berzi1,00
Rast na berzi0,00%

Intal a.d. Milići - u stečaju

Oznaka HOV INTL-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi500.000
Početak upisa po pravu preče kupovine11.1.2011.
Kraj upisa po pravu preče kupovine31.1.2011.
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine 
Iskorištenost prava preče kupovine0,00%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi500.000
Privremena oznaka HOV INTL-PA1
Datum aukcije na BL berzi7.2.2011.
Početna cijena na BL berzi1,00
Broj akcija prodanih na BL berzi330.000
Cijena ostvarena na BL berzi1,00
Rast na berzi0,00%

Dunav osiguranje a.d. Banja Luka

Oznaka HOV KDVO-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi10.000
Početak upisa po pravu preče kupovine17.6.2011.
Kraj upisa po pravu preče kupovine1.7.2011.
Nominalna vrijednost100,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine 
Iskorištenost prava preče kupovine0,00%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi10.000
Privremena oznaka HOV KDVO-PA2
Datum aukcije na BL berzi11.7.2011.
Početna cijena na BL berzi100,02
Broj akcija prodanih na BL berzi10.000
Cijena ostvarena na BL berzi100,02
Rast na berzi0,00%

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka

Oznaka HOV SODJ-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi20.000
Početak upisa po pravu preče kupovine4.7.2011.
Kraj upisa po pravu preče kupovine18.7.2011.
Nominalna vrijednost100,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine18.366
Iskorištenost prava preče kupovine91,83%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi1.634
Privremena oznaka HOV SODJ-PA1
Datum aukcije na BL berzi25.7.2011.
Početna cijena na BL berzi100,00
Broj akcija prodanih na BL berzi1.634
Cijena ostvarena na BL berzi102,00
Rast na berzi2,00%

Gradiška tržnica a.d. Gradiška

Oznaka HOV GTRG-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi350.000
Početak upisa po pravu preče kupovine4.7.2011.
Kraj upisa po pravu preče kupovine19.7.2011.
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine219.001
Iskorištenost prava preče kupovine62,57%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi130.999
Privremena oznaka HOV GTRG-PA1
Datum aukcije na BL berzi27.7.2011.
Početna cijena na BL berzi1,00
Broj akcija prodanih na BL berzi130.999
Cijena ostvarena na BL berzi1,00
Rast na berzi0,00%

Palas a.d. Banja Luka

Oznaka HOV HPAL-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi1.200.000
Početak upisa po pravu preče kupovine8.2.2012.
Kraj upisa po pravu preče kupovine22.2.2012.
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine131.909
Iskorištenost prava preče kupovine10,99%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi1.068.091
Privremena oznaka HOV HPAL-PA1
Datum aukcije na BL berzi27.2.2012.
Početna cijena na BL berzi1,00
Broj akcija prodanih na BL berzi400.000
Cijena ostvarena na BL berzi1,00
Rast na berzi0,00%

Naša Banka a.d. Bijeljina

Oznaka HOV PIBB-P-A
Broj akcija u javnoj ponudi5.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine 
Kraj upisa po pravu preče kupovine 
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine 
Iskorištenost prava preče kupovine0,00%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi5.000.000
Privremena oznaka HOV PIBB-PA1
Datum aukcije na BL berzi14.12.2012.
Početna cijena na BL berzi1,00
Broj akcija prodanih na BL berzi5.000.000
Cijena ostvarena na BL berzi1,00
Rast na berzi0,00%

Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju

Oznaka HOV BBRB-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi5.000
Početak upisa po pravu preče kupovine 
Kraj upisa po pravu preče kupovine 
Nominalna vrijednost2.000,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine 
Iskorištenost prava preče kupovine0,00%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi5.000
Privremena oznaka HOV BBRB-PA1
Datum aukcije na BL berzi9.12.2014.
Početna cijena na BL berzi2.000,00
Broj akcija prodanih na BL berzi5.000
Cijena ostvarena na BL berzi2.000,00
Rast na berzi0,00%

Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju

Oznaka HOV BBRB-P-D
Broj akcija u javnoj ponudi2.300
Početak upisa po pravu preče kupovine 
Kraj upisa po pravu preče kupovine 
Nominalna vrijednost3.500,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine 
Iskorištenost prava preče kupovine0,00%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi2.300
Privremena oznaka HOV BBRB-PA2
Datum aukcije na BL berzi9.12.2014.
Početna cijena na BL berzi3.500,00
Broj akcija prodanih na BL berzi1.393
Cijena ostvarena na BL berzi3.500,00
Rast na berzi0,00%

Krajina osiguranje a.d. Banja Luka

Oznaka HOV KROS-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi7.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine24.9.2015.
Kraj upisa po pravu preče kupovine9.10.2015.
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine 
Iskorištenost prava preče kupovine0,00%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi7.000.000
Privremena oznaka HOV KROS-PA1
Datum aukcije na BL berzi30.10.2015.
Početna cijena na BL berzi1,00
Broj akcija prodanih na BL berzi6.899.999
Cijena ostvarena na BL berzi1,00
Rast na berzi0,00%

Atos osiguranje a.d. Bijeljina

Oznaka HOV BROS-R-C
Broj akcija u javnoj ponudi38.000
Početak upisa po pravu preče kupovine 
Kraj upisa po pravu preče kupovine 
Nominalna vrijednost100,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine 
Iskorištenost prava preče kupovine 
Broj akcija ponuđenih na BL berzi38.000
Privremena oznaka HOV BROS-PA1
Datum aukcije na BL berzi25.12.2015.
Početna cijena na BL berzi100,00
Broj akcija prodanih na BL berzi38.000
Cijena ostvarena na BL berzi100,00
Rast na berzi0,00%

Komunalac a.d. Kozarska Dubica

Oznaka HOV KMNC-R-A
Broj akcija u javnoj ponudi423.233
Početak upisa po pravu preče kupovine24.3.2016.
Kraj upisa po pravu preče kupovine8.4.2016.
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine250.000
Iskorištenost prava preče kupovine59,07%
Broj akcija ponuđenih na BL berzi173.233
Privremena oznaka HOV KMNC-PA1
Datum aukcije na BL berzi18.4.2016.
Početna cijena na BL berzi0,40
Broj akcija prodanih na BL berzi10.374
Cijena ostvarena na BL berzi0,40
Rast na berzi0,00%

Naša Banka a.d. Bijeljina

Oznaka HOV PIBB-R-D
Broj akcija u javnoj ponudi7.000.000
Početak upisa po pravu preče kupovine28.6.2019.
Kraj upisa po pravu preče kupovine12.7.2019.
Nominalna vrijednost1,00
Broj akcija kupljenih pravom preče kupovine 
Iskorištenost prava preče kupovine 
Broj akcija ponuđenih na BL berzi7.000.000
Privremena oznaka HOV PIBB-PA2
Datum aukcije na BL berzi22.7.2019.
Početna cijena na BL berzi1,00
Broj akcija prodanih na BL berzi7.000.000
Cijena ostvarena na BL berzi1,00
Rast na berzi0,00%

Emisije prioritetno participativnih akcija

EmitentOznakaBroj javno
emitovanih akcija
Nominalna
vrijednost
Broj upisanih
akcija
Uspješnost
emisije
Čajavec mega a.d. Banja Luka CMEG 2.500.0001,002.500.000100,00%