Zatvori Kursna lista za 12.11.2019..
HartijaNazivSrednji
kurs
%
promjene
cijene
Najbolji
kupovni
kurs
Najbolji
prodajni
kurs
Otvarajuća
cijena
Najmanja
cijena
Najveća
cijena
Zatvarajuća
cijena
Broj
transakcija
KoličinaVrijednost
u
KM
Broj
blokovskih
poslova
Količina
blokovskih
poslova
Vrijednost
blokovskih
poslova
Vrijeme
poslednjeg
trgovanja
ATMK-R-A Energoinvest automatika a.d. Istočno Sarajevo1,000,00%1,001,051,001,001,001,00265206.520,00000,0012.11.2019. 12:01:32
EDPL-R-A Elektrodistribucija a.d. Pale0,28-2,10%0,2780,3430,2860,2780,2860,2822003560,83000,0012.11.2019. 12:00:59
IMAK-R-A Imako a.d. Banja Luka0,0510,00%0,050,530,0510,0510,0510,0511570572.909,91000,0012.11.2019. 12:01:32
INOP-U-A DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova0,1490,68%0,1490,150,1480,1480,1490,1491215555423.149,26000,0012.11.2019. 12:35:50
KCPP-U-A DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund0,7410,00%0,7410,800,7410,7410,7410,7412177131,15000,0012.11.2019. 11:43:43
KOMF-R-A KP Komunalac a.d. Foča0,030,00%0,02 0,030,030,030,0315560166,80000,0012.11.2019. 12:01:32
KRJN-R-A Krajina GP a.d. Banja Luka3,320,00% 3,323,323,323,323,3211033,20000,0012.11.2019. 12:01:32
PRIP-U-A DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest2,130,47%2,132,252,132,132,132,13192195,96000,0012.11.2019. 10:28:52
RSRS-O-F Republika Srpska - izmirenje ratne štete 698,580,00% 99,0098,5898,5898,5898,5811000591,48000,0012.11.2019. 10:11:02
RSRS-O-I Republika Srpska - izmirenje ratne štete 998,00-0,31%98,1098,5098,0098,0098,0098,0011000784,00000,0012.11.2019. 12:24:48
RSRS-O-J Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1097,800,00%  97,8097,8097,8097,801300293,40000,0012.11.2019. 10:11:36
RSRS-O-L Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1296,800,00%96,80 96,8096,8096,8096,8011860018.004,80000,0012.11.2019. 12:13:40
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka0,910,00%0,9050,9070,910,910,910,9121343112.222,21000,0012.11.2019. 11:38:16