Zatvori Kursna lista za 6.11.2019..
HartijaNazivSrednji
kurs
%
promjene
cijene
Najbolji
kupovni
kurs
Najbolji
prodajni
kurs
Otvarajuća
cijena
Najmanja
cijena
Najveća
cijena
Zatvarajuća
cijena
Broj
transakcija
KoličinaVrijednost
u
KM
Broj
blokovskih
poslova
Količina
blokovskih
poslova
Vrijednost
blokovskih
poslova
Vrijeme
poslednjeg
trgovanja
AIVP-U-A DUIF Management Solutions - OAIF Aktiva Invest fond5,000,00%5,00 5,005,005,005,00120100,00000,006.11.2019. 11:22:02
ATMK-R-A Energoinvest automatika a.d. Istočno Sarajevo1,000,00%1,001,051,001,001,001,00272987.298,00000,006.11.2019. 12:00:22
BOSP-U-A DUIF Management Solutions - OAIF Bors Invest fond4,330,00%4,214,404,334,334,334,332126545,58000,006.11.2019. 9:30:21
EDPL-R-A Elektrodistribucija a.d. Pale0,2860,00%0,2780,3430,2860,2860,2860,28622974850,56000,006.11.2019. 9:52:05
ELBJ-R-A Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina0,1352,27%0,1260,1580,1350,1350,1350,1353106181.433,43000,006.11.2019. 9:57:58
HETR-R-A Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje0,220,00%0,220,2480,220,220,220,221625137,50000,006.11.2019. 9:30:21
INOP-U-A DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova0,1480,68%0,1480,1490,1480,1480,1480,14813629537,09000,006.11.2019. 10:24:31
KCPP-U-A DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund0,7622,97%0,7620,800,7620,7620,7620,76213224,38000,006.11.2019. 9:43:02
KRJN-R-A Krajina GP a.d. Banja Luka3,320,00% 3,323,323,323,323,32140132,80000,006.11.2019. 12:00:22
PADP-U-A DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Polara Adriatic Fond0,53-1,49%0,5220,5540,530,530,530,53212465,72000,006.11.2019. 12:53:56
PPLP-U-A DUIF Management Solutions - OAIF Profit Plus2,610,00%2,612,702,612,612,612,613108281,88000,006.11.2019. 12:21:36
PTRL-R-A Nestro Petrol a.d. Banja Luka0,60-9,09% 0,660,600,600,600,601520312,00000,006.11.2019. 13:00:14
RNAF-R-A Rafinerija nafte Brod a.d. Brod0,00641,59%0,00010,00640,00640,00640,00640,0064220000128,00000,006.11.2019. 12:00:22
RSRS-O-G Republika Srpska - izmirenje ratne štete 798,510,00%98,51 98,5198,5198,5198,51160004.137,42000,006.11.2019. 11:24:28
RSRS-O-I Republika Srpska - izmirenje ratne štete 998,150,05%98,15 98,1598,1598,1598,1521500011.778,00000,006.11.2019. 12:18:55
RSRS-O-J Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1098,00-0,01%98,00 98,0098,0098,0098,0011000980,00000,006.11.2019. 9:30:21
RSRS-O-L Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1296,500,00%96,50 96,5096,5096,5196,503100009.650,50000,006.11.2019. 11:20:20
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka0,90-0,44%0,880,9040,900,900,900,9086200055.800,00000,006.11.2019. 10:45:53
VEBP-U-A DUIF Management Solutions - OMIF VB Fond3,550,00%3,553,703,553,553,553,55158205,90000,006.11.2019. 9:59:33