Zatvori Kursna lista za 31.10.2019..
HartijaNazivSrednji
kurs
%
promjene
cijene
Najbolji
kupovni
kurs
Najbolji
prodajni
kurs
Otvarajuća
cijena
Najmanja
cijena
Najveća
cijena
Zatvarajuća
cijena
Broj
transakcija
KoličinaVrijednost
u
KM
Broj
blokovskih
poslova
Količina
blokovskih
poslova
Vrijednost
blokovskih
poslova
Vrijeme
poslednjeg
trgovanja
ADBP-U-A DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced4,380,00%4,324,504,384,384,384,38130131,40000,0031.10.2019. 10:47:22
ATMK-R-A Energoinvest automatika a.d. Istočno Sarajevo1,0025,00%1,00 1,001,001,001,0071284412.844,00000,0031.10.2019. 13:01:21
CIST-R-A Čistoća a.d. Banja Luka0,607,14%  0,600,600,600,602513362308.017,20000,0031.10.2019. 11:50:22
HDMT-R-A Hidromontaža a.d. Banja Luka0,061-93,90%0,06 0,0610,0610,0610,06111253977.649,22000,0031.10.2019. 13:01:37
INOP-U-A DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest nova0,1470,00%0,1470,1490,1470,1470,1470,1472151712.230,14000,0031.10.2019. 10:49:33
KCPP-U-A DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund0,7170,00%0,7170,800,7170,7170,7170,71713021,51000,0031.10.2019. 9:42:54
KRJN-R-A Krajina GP a.d. Banja Luka3,32-0,30% 3,323,323,323,323,32150166,00000,0031.10.2019. 12:00:45
MTNO-R-A Metalno a.d. Zvornik0,1140,00%0,1140,210,1140,1140,1140,11412880398328.365,37000,0031.10.2019. 12:00:59
PPMK-O-F Prvo penzionersko mikrokreditno društvo a.d. Banja Luka 100,000,00%  100,00100,00100,00100,00969565.588,78000,0031.10.2019. 12:00:45
RITE-R-A RiTE Gacko a.d. Gacko0,0333,12%0,0330,0370,0330,0330,0330,03324962163,75000,0031.10.2019. 13:11:57
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka0,860,12%0,860,870,8590,8590,860,8683467129.815,93000,0031.10.2019. 12:38:04
VEBP-U-A DUIF Management Solutions - OMIF VB Fond3,550,00%3,463,993,553,553,553,55250177,50000,0031.10.2019. 10:43:23