Zatvori Kursna lista za 29.10.2019..
HartijaNazivSrednji
kurs
%
promjene
cijene
Najbolji
kupovni
kurs
Najbolji
prodajni
kurs
Otvarajuća
cijena
Najmanja
cijena
Najveća
cijena
Zatvarajuća
cijena
Broj
transakcija
KoličinaVrijednost
u
KM
Broj
blokovskih
poslova
Količina
blokovskih
poslova
Vrijednost
blokovskih
poslova
Vrijeme
poslednjeg
trgovanja
AIVP-U-A DUIF Management Solutions - OAIF Aktiva Invest fond5,000,00%5,005,155,005,005,005,003108540,00000,0029.10.2019. 11:37:30
CSHP-U-A DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Cash Fund0,0290,00%0,0290,030,0290,0290,0290,0291200958,26000,0029.10.2019. 12:58:34
PPLP-U-A DUIF Management Solutions - OAIF Profit Plus2,610,38%2,612,702,612,612,612,61388229,68000,0029.10.2019. 12:06:28
RSDS-O-H Republika Srpska - stara devizna štednja 8101,000,00% 101,20101,00101,00101,00101,00117551.418,04000,0029.10.2019. 9:55:36
RSRS-O-F Republika Srpska - izmirenje ratne štete 698,580,00% 99,0098,5898,5898,5898,5811500887,22000,0029.10.2019. 10:46:59
RSRS-O-H Republika Srpska - izmirenje ratne štete 898,300,00%97,51 98,3098,3098,3098,30150003.440,50000,0029.10.2019. 9:33:31
RSRS-O-I Republika Srpska - izmirenje ratne štete 998,100,00%  98,1098,1098,1098,102105328.265,52000,0029.10.2019. 11:13:18
RSRS-O-K Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1197,330,00%97,33 97,3397,3397,3397,33145454.423,65000,0029.10.2019. 11:00:00
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka0,850,47%0,850,860,8480,8480,8510,85182549321.660,19000,0029.10.2019. 12:39:57
VEBP-U-A DUIF Management Solutions - OMIF VB Fond3,551,43%3,423,993,553,553,553,551120426,00000,0029.10.2019. 9:57:14