Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Razred:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
BKMG-R-A TC Balkana a.d. Mrkonjić Grad 5.3.2015.0,300,30 0,00%
GACK-R-A Gacko UIT a.d. Gacko 19.1.2011.0,130,13 0,00%
HBSN-R-A Hotel Bosna a.d. Banjaluka 2.7.2019.0,400,40 0,00%
HPAL-R-A Palas a.d. Banja Luka 20.3.2018.0,750,75 0,00%
HTLP-R-A Hotel Prijedor a.d. Prijedor 16.5.2019.0,300,30 0,00%
OCJH-O-B Jahorina OC a.d. Pale - obveznice 2. emisija    
OCJH-R-A Jahorina OC a.d. Pale 18.9.2018.0,600,60 0,00%
PANS-R-A Panos UTP a.d. Višegrad 29.5.2015.0,200,20 0,00%
SKCN-R-A Sokočnica a.d. Šipovo 14.5.2008.0,130,13 0,00%
STGR-R-A Stari grad a.d. Zvornik 27.5.2013.0,100,10 0,00%
UGOT-R-A Ugoturs a.d. Čelinac 8.3.2018.0,150,15 0,00%
VAZB-R-A Vazdušna banja a.d. Kneževo 25.1.2016.0,100,10 0,00%