Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Razred:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
ELMT-R-A Elmont a.d. Banja Luka 26.9.2019.0,110,11 0,00%
HDMT-R-A Hidromontaža a.d. Banja Luka 7.11.2019.0,140,14 0,00%
KLMK-R-A Klimakomerc a.d. Istočno Sarajevo 1.9.2008.1,061,06 0,00%
MONT-R-A Montaža a.d. Doboj 18.4.2016.0,100,10 0,00%
THKN-R-A Tehnokom a.d. Foča 10.7.2006.0,400,40 0,00%
TRMN-R-A Termomontaža a.d. Banja Luka 9.10.2019.0,380,38 0,00%