Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Razred:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 21.8.2019.0,250,25 0,00%
HELV-R-A Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 29.5.2019.0,3810,381 0,00%
HETR-R-A Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 10.9.2019.0,230,23 0,00%
RITE-R-A RiTE Gacko a.d. Gacko 3.9.2019.0,0330,033 0,00%
RTEU-R-A RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 4.9.2019.0,040,04 0,00%