Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Razred:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 4.11.2019.0,210,21 0,00%
HELV-R-A Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 11.11.2019.0,380,38 0,00%
HETR-R-A Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 7.11.2019.0,220,22 0,00%
RITE-R-A RiTE Gacko a.d. Gacko 7.11.2019.0,0340,033 0,00%
RTEU-R-A RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 8.11.2019.0,0460,046 0,00%