Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
ALPR-R-A Alpro a.d. Vlasenica 1.3.2019.0,450,45 0,00%
BIRA-R-A Birač a.d Zvornik - u stečaju 8.11.2019.0,00030,0003 0,00%
FZIC-R-A Fabrika za proizvodnju žice a.d. Novo Goražde - u stečaju 20.7.2018.0,00010,0001 0,00%
JLLC-R-A Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka 17.9.2019.0,0470,04 0,00%
LIVN-R-A Livnica a.d. Ljubija 2.10.2018.0,110,11 0,00%
MART-R-A 11. mart a.d. Srebrenica 12.2.2018.0,310,31 0,00%
UNFC-R-A Unis fabrika cijevi a.d. Derventa 13.2.2014.0,590,59 0,00%