Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Razred:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
BENT-R-A Bentonit a.d. Šipovo 26.9.2011.0,700,70 0,00%
MTKS-R-A Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac 17.7.2009.0,140,14 0,00%
NMTL-R-A Nemetali a.d. Prijedor 1.3.2011.0,3810,381 0,00%
STNR-R-A Stanari rudnik lignita a.d. Stanari - u stečaju 6.7.2018.0,00010,0001 0,00%
USBS-R-A Ušće Bosne VP a.d. Šamac 25.12.2017.0,400,40 0,00%