Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Razred:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
BENT-R-A Bentonit a.d. Šipovo 26.9.2011.0,700,70 0,00%
KMAG-R-A Kameni agregati a.d. Banja Luka 19.12.2014.0,090,09 0,00%
MTKS-R-A Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac 17.7.2009.0,140,14 0,00%
NMTL-R-A Nemetali a.d. Prijedor 16.1.2020.0,040,04 0,00%
USBS-R-A Ušće Bosne VP a.d. Šamac 30.6.2020.0,200,20 0,00%