Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Objave

1.3.2023. 08:00 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2022. godinu
17.1.2023. 13:18 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o isplati dividende
23.12.2022. 13:51 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu
23.12.2022. 13:47 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - odluke 46. Skupštine akcionara
7.12.2022. 13:07 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 46. Skupštine akcionara
7.12.2022. 13:07 Telekom Srpske a.d. Banja Luka saziva 46. redovnu Skupštinu akcionara
25.11.2022. 15:42 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Statut
25.11.2022. 15:40 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
1.11.2022. 08:55 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2022. godine
5.10.2022. 14:04 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji revizorski izvještaj za 2022. godinu
14.9.2022. 15:34 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
12.9.2022. 16:00 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji revizorski izvještaj za 2022. godinu
1.8.2022. 13:39 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu
7.7.2022. 14:44 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o isplati dividende
27.6.2022. 08:21 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ... 

Ukratko

Telekom Srpske a.d. Banja Luka
Oznaka HOV: TLKM-R-A
ISIN: BA100TLKMRA2
CFI: ESVUFR
RIC: TLKM.BJ
FIGI: BBG000TXPMF3
Posljednja cijena: 1,69 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 29.3.2023. 12:35:45
Status: Trading