Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TLKM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
TLKM-R-A 20187.12.2018.22.571.6910,0459  28.12.2018.27.12.2018.26.12.2018.
TLKM-R-A 20176.6.2018.34.630.3280,0705  28.6.2018.27.6.2018.26.6.2018.
TLKM-R-A 20176.12.2017.25.424.2960,0517  28.12.2017.27.12.2017.26.12.2017.
TLKM-R-A 20165.6.2017.38.950.3240,0793  27.6.2017.26.6.2017.23.6.2017.
TLKM-R-A 20167.12.2016.31.220.0300,0635  29.12.2016.28.12.2016.27.12.2016.
TLKM-R-A 20152.6.2016.38.452.6930,0783  24.6.2016.23.6.2016.22.6.2016.
TLKM-R-A 20157.12.2015.43.036.1820,0876  29.12.2015.28.12.2015.25.12.2015.
TLKM-R-A 20145.6.2015.59.106.9790,1203  29.6.2015.26.6.2015.25.6.2015.
TLKM-R-A 20145.12.2014.47.296.4680,0963  29.12.2014.26.12.2014.24.12.2014.
TLKM-R-A 201326.5.2014.54.212.6100,1103  17.6.2014.16.6.2014.12.6.2014.
TLKM-R-A 20137.11.2013.46.083.8760,0938  29.11.2013.28.11.2013.26.11.2013.
TLKM-R-A 201219.4.2013.56.810.4520,1156  13.5.2013.10.5.2013.7.5.2013.
TLKM-R-A 20126.12.2012.53.153.0450,1082  28.12.2012.27.12.2012.25.12.2012.
TLKM-R-A 201127.4.2012.56.857.4530,1157  21.5.2012.18.5.2012.16.5.2012.
TLKM-R-A 20115.12.2011.47.317.4460,0963  28.12.2011.26.12.2011.22.12.2011.
TLKM-R-A 20106.6.2011.56.986.1240,1160  28.6.2011.27.6.2011.23.6.2011.
TLKM-R-A 20106.12.2010.55.828.8750,1136  28.12.2010.27.12.2010.23.12.2010.
TLKM-R-A 200929.10.2010.28.616.7850,0582  24.11.2010.20.11.2010.17.11.2010.
TLKM-R-A 20094.6.2010.50.000.0000,1018  28.6.2010.26.6.2010.23.6.2010.
TLKM-R-A 20098.5.2009.48.884.7690,0995  15.5.2009.8.5.2009.6.5.2009.
TLKM-R-A 20083.4.2009.113.249.0280,2304  27.4.2009.24.4.2009.22.4.2009.
TLKM-R-A 2007 22.541.2400,0459  22.7.2008.21.7.2008.17.7.2008.
TLKM-R-A 2006 50.000.0000,1018  12.6.2007.11.6.2007.7.6.2007.
TLKM-R-A 2005 70.000.0000,1424  24.6.2006.23.6.2006.21.6.2006.
TLKM-R-A 2004 30.769.2300,068041.000.0000,091017.6.2005.16.6.2005.14.6.2005.
TLKM-R-A 2003 23.000.0000,058054.184.9200,136821.6.2004.20.6.2004.22.6.2004.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 701.499.402 710.707.842
Tekuća sredstva 142.129.078 145.318.974
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 24.018.914 28.140.074
Aktivna vremenska razgraničenja 22.605.473 22.913.375
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 843.628.480 856.026.816
Pasiva
Kapital 672.946.780 677.266.347
Osnovni kapital 491.383.755 491.383.755
Rezerve 146.933.266 146.933.266
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 34.630.328 38.950.324
Rezervisanja 6.137.349 6.280.282
Dugoročne obaveze 31.343.486 38.196.003
Kratkoročne obaveze 133.200.865 134.284.184
Pasivna vremenska razgraničenja 27.065.899 25.955.917
Poslovna pasiva 843.628.480 856.026.816
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 419.452.617 439.581.537
EBITDA 167.912.864 177.272.916
Amortizacija 100.759.452 99.097.997
EBIT 67.153.412 78.174.919
Rashodi kamata 331.323 309.959
Dobitak prije poreza 66.822.089 77.864.960
Porezi iz dobitka 6.767.465 7.694.606
Neto dobitak 60.054.624 70.170.354
Prosječan broj zaposlenih 2.130,00 2.129,00
Prihod po zaposlenom 196.926,11 206.473,24
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 408.589.943 438.302.036
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 255.786.047 283.428.058
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 152.803.896 154.873.978
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 8.247.864 2.732.720
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 84.661.258 84.608.344
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -76.413.394 -81.875.624
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 80.511.662 84.894.149
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -80.511.662 -84.894.149
Ukupni prilivi gotovine 416.837.807 441.034.756
Ukupni odlivi gotovine 420.958.967 452.930.551
Neto priliv (odliv) gotovine -4.121.160 -11.895.795
Gotovina na početku obračunskog perioda 28.140.074 40.035.869
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 24.018.914 28.140.074

Skraćeni finansijski pokazatelji [TLKM-R-A]

P/S 1,0133
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1222
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 7,0777
Dividenda po akciji 0,1222
Racio plaćanja dividende 1,0000
Dividendna stopa 14,13%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3695
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6316
Tržišna kapitalizacija 425.046.948
Prinos na aktivu (ROA) 7,07%
Prinos na kapital (ROE) 8,90%
Neto marža 14,32%
EBITDA marža 40,03%
Ukupan prihod 427.221.295