Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TLKM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
TLKM-R-A 20204.12.2020.16.166.7640,0329  31.12.2020.25.12.2020.24.12.2020.
TLKM-R-A 201925.6.2020.43.575.7580,0887  24.7.2020.16.7.2020.15.7.2020.
TLKM-R-A 20195.12.2019.17.449.9480,0355  27.12.2019.26.12.2019.25.12.2019.
TLKM-R-A 20183.6.2019.38.445.8210,0782  25.6.2019.24.6.2019.21.6.2019.
TLKM-R-A 20187.12.2018.22.571.6910,0459  28.12.2018.27.12.2018.26.12.2018.
TLKM-R-A 20176.6.2018.34.630.3280,0705  28.6.2018.27.6.2018.26.6.2018.
TLKM-R-A 20176.12.2017.25.424.2960,0517  28.12.2017.27.12.2017.26.12.2017.
TLKM-R-A 20165.6.2017.38.950.3240,0793  27.6.2017.26.6.2017.23.6.2017.
TLKM-R-A 20167.12.2016.31.220.0300,0635  29.12.2016.28.12.2016.27.12.2016.
TLKM-R-A 20152.6.2016.38.452.6930,0783  24.6.2016.23.6.2016.22.6.2016.
TLKM-R-A 20157.12.2015.43.036.1820,0876  29.12.2015.28.12.2015.25.12.2015.
TLKM-R-A 20145.6.2015.59.106.9790,1203  29.6.2015.26.6.2015.25.6.2015.
TLKM-R-A 20145.12.2014.47.296.4680,0963  29.12.2014.26.12.2014.24.12.2014.
TLKM-R-A 201326.5.2014.54.212.6100,1103  17.6.2014.16.6.2014.12.6.2014.
TLKM-R-A 20137.11.2013.46.083.8760,0938  29.11.2013.28.11.2013.26.11.2013.
TLKM-R-A 201219.4.2013.56.810.4520,1156  13.5.2013.10.5.2013.7.5.2013.
TLKM-R-A 20126.12.2012.53.153.0450,1082  28.12.2012.27.12.2012.25.12.2012.
TLKM-R-A 201127.4.2012.56.857.4530,1157  21.5.2012.18.5.2012.16.5.2012.
TLKM-R-A 20115.12.2011.47.317.4460,0963  28.12.2011.26.12.2011.22.12.2011.
TLKM-R-A 20106.6.2011.56.986.1240,1160  28.6.2011.27.6.2011.23.6.2011.
TLKM-R-A 20106.12.2010.55.828.8750,1136  28.12.2010.27.12.2010.23.12.2010.
TLKM-R-A 200929.10.2010.28.616.7850,0582  24.11.2010.20.11.2010.17.11.2010.
TLKM-R-A 20094.6.2010.50.000.0000,1018  28.6.2010.26.6.2010.23.6.2010.
TLKM-R-A 20098.5.2009.48.884.7690,0995  15.5.2009.8.5.2009.6.5.2009.
TLKM-R-A 20083.4.2009.113.249.0280,2304  27.4.2009.24.4.2009.22.4.2009.
TLKM-R-A 2007 22.541.2400,0459  22.7.2008.21.7.2008.17.7.2008.
TLKM-R-A 2006 50.000.0000,1018  12.6.2007.11.6.2007.7.6.2007.
TLKM-R-A 2005 70.000.0000,1424  24.6.2006.23.6.2006.21.6.2006.
TLKM-R-A 2004 30.769.2300,068041.000.0000,091017.6.2005.16.6.2005.14.6.2005.
TLKM-R-A 2003 23.000.0000,058054.184.9200,136821.6.2004.20.6.2004.22.6.2004.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.079.619.063 737.779.946
Tekuća sredstva 167.361.439 230.673.418
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 41.497.361 69.768.328
Aktivna vremenska razgraničenja 20.006.000 18.851.823
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.246.980.502 968.453.364
Pasiva
Kapital 681.892.103 676.761.630
Osnovni kapital 491.383.755 491.383.755
Rezerve 146.933.266 146.933.266
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 43.575.758 38.445.821
Rezervisanja 6.621.983 6.769.534
Dugoročne obaveze 309.282.821 159.008.277
Kratkoročne obaveze 249.183.595 125.913.923
Pasivna vremenska razgraničenja 25.491.032 21.687.380
Poslovna pasiva 1.246.980.502 968.453.364
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 414.271.508 414.234.450
EBITDA 188.285.318 168.236.048
Amortizacija 114.892.950 98.737.278
EBIT 73.392.368 69.498.770
Rashodi kamata 5.963.621 1.298.515
Dobitak prije poreza 67.428.747 68.200.255
Porezi iz dobitka 6.403.041 7.182.743
Neto dobitak 61.025.706 61.017.512
Prosječan broj zaposlenih 2.109,00 2.124,00
Prihod po zaposlenom 196.430,30 195.025,64
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 403.985.900 421.312.046
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 253.020.674 262.993.125
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 150.965.226 158.318.921
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 61.170.630 21.495.815
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 260.510.601 191.017.427
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -199.339.971 -169.521.612
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 143.405.144 140.244.955
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 123.301.366 83.292.850
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 20.103.778 56.952.105
Ukupni prilivi gotovine 608.561.674 583.052.816
Ukupni odlivi gotovine 636.832.641 537.303.402
Neto priliv (odliv) gotovine -28.270.967 45.749.414
Gotovina na početku obračunskog perioda 69.768.328 24.018.914
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 41.497.361 69.768.328

Skraćeni finansijski pokazatelji [TLKM-R-A]

P/S 1,2217
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1242
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 8,2936
Dividenda po akciji 0,1242
Racio plaćanja dividende 1,0000
Dividendna stopa 12,06%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3877
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,7422
Tržišna kapitalizacija 506.125.268
Prinos na aktivu (ROA) 5,51%
Prinos na kapital (ROE) 8,98%
Neto marža 14,73%
EBITDA marža 45,45%
Ukupan prihod 432.414.365