Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
TLKM-R-A 202223.12.2022.39.685.3820,0808  20.1.2023.13.1.2023.12.1.2023.
TLKM-R-A 202124.6.2022.45.106.8620,0918  22.7.2022.15.7.2022.14.7.2022.
TLKM-R-A 20219.12.2021.29.195.0560,0594  31.12.2021.30.12.2021.29.12.2021.
TLKM-R-A 202021.6.2021.48.212.7560,0981  20.7.2021.12.7.2021.9.7.2021.
TLKM-R-A 20204.12.2020.16.166.7640,0329  31.12.2020.25.12.2020.24.12.2020.
TLKM-R-A 201925.6.2020.43.575.7580,0887  24.7.2020.16.7.2020.15.7.2020.
TLKM-R-A 20195.12.2019.17.449.9480,0355  27.12.2019.26.12.2019.25.12.2019.
TLKM-R-A 20183.6.2019.38.445.8210,0782  25.6.2019.24.6.2019.21.6.2019.
TLKM-R-A 20187.12.2018.22.571.6910,0459  28.12.2018.27.12.2018.26.12.2018.
TLKM-R-A 20176.6.2018.34.630.3280,0705  28.6.2018.27.6.2018.26.6.2018.
1234

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 1.245.398.922 1.226.164.752
Tekuća sredstva 152.570.583 144.964.792
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 24.594.033 19.667.558
Kratkoročna razgraničenja 19.314.949 18.115.012
Bilansna aktiva 1.398.851.911 1.372.174.526
Pasiva
Kapital 679.002.177 678.668.336
Osnovni kapital 491.383.755 491.383.755
Rezerve 147.066.502 147.056.551
Revalorizacione rezerve 78.495 -20.354
Neraspoređeni dobitak 45.338.588 43.987.287
Rezervisanja 9.297.150 9.022.390
Dugoročne obaveze 261.263.804 293.442.930
Kratkoročne obaveze 434.350.826 379.130.954
Kratkoročna razgraničenja 37.677.354 36.884.605
Bilansna pasiva 1.398.851.911 1.372.174.526
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 499.432.390 498.257.769
EBITDA 240.854.199 223.367.041
Amortizacija 137.192.320 133.021.147
EBIT 103.661.879 90.345.894
Rashodi kamata 8.328.722 8.451.581
Dobitak prije poreza 95.333.157 81.894.313
Porezi iz dobitka 10.309.186 8.711.971
Neto dobitak 85.023.971 73.182.342
Prosječan broj zaposlenih 2.579,00 2.569,00
Prihod po zaposlenom 193.653,51 193.950,09
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 483.411.224 496.634.897
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 260.722.072 265.079.584
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 222.689.152 231.555.313
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.319.632 9.849.891
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 89.484.291 113.830.165
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -87.164.659 -103.980.274
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 187.295.963 29.700.145
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 317.893.981 146.875.790
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -130.598.018 -117.175.645
Ukupni prilivi gotovine 673.026.819 536.184.933
Ukupni odlivi gotovine 668.100.344 525.785.539
Neto priliv (odliv) gotovine 4.926.475 10.399.394
Gotovina na početku obračunskog perioda 19.667.558 9.268.164
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 24.594.033 19.667.558

Skraćeni finansijski pokazatelji [TLKM-R-A]

P/S 1,6628
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1730
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 9,7671
Dividenda po akciji 0,0808
Racio plaćanja dividende 0,4668
Dividendna stopa 4,78%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3818
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,2230
Tržišna kapitalizacija 830.438.546
Prinos na aktivu (ROA) 6,14%
Prinos na kapital (ROE) 12,52%
Neto marža 17,02%
EBITDA marža 48,23%
Ukupan prihod 538.907.088