Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TLKM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
TLKM-R-A 20195.12.2019.17.449.9480,0355  27.12.2019.26.12.2019.25.12.2019.
TLKM-R-A 20183.6.2019.38.445.8210,0782  25.6.2019.24.6.2019.21.6.2019.
TLKM-R-A 20187.12.2018.22.571.6910,0459  28.12.2018.27.12.2018.26.12.2018.
TLKM-R-A 20176.6.2018.34.630.3280,0705  28.6.2018.27.6.2018.26.6.2018.
TLKM-R-A 20176.12.2017.25.424.2960,0517  28.12.2017.27.12.2017.26.12.2017.
TLKM-R-A 20165.6.2017.38.950.3240,0793  27.6.2017.26.6.2017.23.6.2017.
TLKM-R-A 20167.12.2016.31.220.0300,0635  29.12.2016.28.12.2016.27.12.2016.
TLKM-R-A 20152.6.2016.38.452.6930,0783  24.6.2016.23.6.2016.22.6.2016.
TLKM-R-A 20157.12.2015.43.036.1820,0876  29.12.2015.28.12.2015.25.12.2015.
TLKM-R-A 20145.6.2015.59.106.9790,1203  29.6.2015.26.6.2015.25.6.2015.
TLKM-R-A 20145.12.2014.47.296.4680,0963  29.12.2014.26.12.2014.24.12.2014.
TLKM-R-A 201326.5.2014.54.212.6100,1103  17.6.2014.16.6.2014.12.6.2014.
TLKM-R-A 20137.11.2013.46.083.8760,0938  29.11.2013.28.11.2013.26.11.2013.
TLKM-R-A 201219.4.2013.56.810.4520,1156  13.5.2013.10.5.2013.7.5.2013.
TLKM-R-A 20126.12.2012.53.153.0450,1082  28.12.2012.27.12.2012.25.12.2012.
TLKM-R-A 201127.4.2012.56.857.4530,1157  21.5.2012.18.5.2012.16.5.2012.
TLKM-R-A 20115.12.2011.47.317.4460,0963  28.12.2011.26.12.2011.22.12.2011.
TLKM-R-A 20106.6.2011.56.986.1240,1160  28.6.2011.27.6.2011.23.6.2011.
TLKM-R-A 20106.12.2010.55.828.8750,1136  28.12.2010.27.12.2010.23.12.2010.
TLKM-R-A 200929.10.2010.28.616.7850,0582  24.11.2010.20.11.2010.17.11.2010.
TLKM-R-A 20094.6.2010.50.000.0000,1018  28.6.2010.26.6.2010.23.6.2010.
TLKM-R-A 20098.5.2009.48.884.7690,0995  15.5.2009.8.5.2009.6.5.2009.
TLKM-R-A 20083.4.2009.113.249.0280,2304  27.4.2009.24.4.2009.22.4.2009.
TLKM-R-A 2007 22.541.2400,0459  22.7.2008.21.7.2008.17.7.2008.
TLKM-R-A 2006 50.000.0000,1018  12.6.2007.11.6.2007.7.6.2007.
TLKM-R-A 2005 70.000.0000,1424  24.6.2006.23.6.2006.21.6.2006.
TLKM-R-A 2004 30.769.2300,068041.000.0000,091017.6.2005.16.6.2005.14.6.2005.
TLKM-R-A 2003 23.000.0000,058054.184.9200,136821.6.2004.20.6.2004.22.6.2004.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 737.779.946 701.499.402
Tekuća sredstva 230.673.418 142.129.078
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 69.768.328 24.018.914
Aktivna vremenska razgraničenja 18.851.823 22.605.473
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 968.453.364 843.628.480
Pasiva
Kapital 676.761.630 672.946.780
Osnovni kapital 491.383.755 491.383.755
Rezerve 146.933.266 146.933.266
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 38.445.821 34.630.328
Rezervisanja 6.769.534 6.137.349
Dugoročne obaveze 159.008.277 31.343.486
Kratkoročne obaveze 125.913.923 133.200.865
Pasivna vremenska razgraničenja 21.687.380 27.065.899
Poslovna pasiva 968.453.364 843.628.480
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 414.234.450 419.452.617
EBITDA 168.236.048 167.912.864
Amortizacija 98.737.278 100.759.452
EBIT 69.498.770 67.153.412
Rashodi kamata 1.298.515 331.323
Dobitak prije poreza 68.200.255 66.822.089
Porezi iz dobitka 7.182.743 6.767.465
Neto dobitak 61.017.512 60.054.624
Prosječan broj zaposlenih 2.124,00 2.130,00
Prihod po zaposlenom 195.025,64 196.926,11
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 421.312.046 408.589.943
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 262.993.125 255.786.047
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 158.318.921 152.803.896
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 21.495.815 8.247.864
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 191.017.427 84.661.258
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -169.521.612 -76.413.394
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 140.244.955
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 83.292.850 80.511.662
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 56.952.105 -80.511.662
Ukupni prilivi gotovine 583.052.816 416.837.807
Ukupni odlivi gotovine 537.303.402 420.958.967
Neto priliv (odliv) gotovine 45.749.414 -4.121.160
Gotovina na početku obračunskog perioda 24.018.914 28.140.074
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 69.768.328 24.018.914

Skraćeni finansijski pokazatelji [TLKM-R-A]

P/S 1,3642
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1242
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 9,2611
Dividenda po akciji 0,1242
Racio plaćanja dividende 1,0000
Dividendna stopa 10,80%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3773
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,8350
Tržišna kapitalizacija 565.091.318
Prinos na aktivu (ROA) 6,73%
Prinos na kapital (ROE) 9,04%
Neto marža 14,73%
EBITDA marža 40,61%
Ukupan prihod 431.877.186