Telekom Srpske a.d. Banja Luka [TLKM-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 9,04%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 6,73%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 8,48%
Operativna marža 14,67%
Marža prije poreza 16,31%
Neto marža 14,73%
EBITDA marža 40,61%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,3822
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,2339
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,5428
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 195.026
Free Cashflow 22.341.471
EBIT 69.498.770
EBITDA 168.236.048
Racio pokrivenosti dividende 1,0000
Dividenda po akciji 0,1242
Racio plaćanja dividende 1,0000
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 540.522.131
Vrijednost preduzeća (EV) 762.445.537
Neto dug 221.923.406
EV / Tržišna kapitalizacija 1,4106
Ukupne obaveze/ EV 0,3826
Neto dug / EV 0,2911
EV / EBIT 10,9706
EV / EBITDA 4,5320
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1242
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 8,8585
P/E 52W High 8,8585
P/E 52W Low 6,4425
Dividendna stopa 11,29%
Dividendna stopa 52W High 15,52%
Dividendna stopa 52W Low 11,29%
Stopa zarade 11,29%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,7987
Prihodi od prodaje po akciji 0,8430
P/S 1,3049
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 1,7228
Racio tekuće likvidnosti 1,8320
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 455.957
Sredstva / Kapital 1,4310
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 91,7514
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,4572
Prihodi od prodaje / Zalihe 25,8492
Prihodi od prodaje / Potraživanja 4,0313
Prihodi od prodaje / Radni kapital 3,9541
Pokrivenost kamata 47,4390
Altman Z-Skor 1,9531
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3773
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,2450
Ukupne obaveze / Kapital 0,4310
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,3012