Pamo promet a.d. Modriča [PMPR-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 0,87%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,80%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 1,65%
Operativna marža -8,60%
Marža prije poreza 1,93%
Neto marža 1,75%
EBITDA marža 7,87%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 66.018
Free Cashflow 0
EBIT 16.768
EBITDA 68.093
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 114.265
Vrijednost preduzeća (EV) 251.968
Neto dug 137.703
EV / Tržišna kapitalizacija 2,2051
Ukupne obaveze/ EV 0,6201
Neto dug / EV 0,5465
EV / EBIT 15,0267
EV / EBITDA 3,7003
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0264
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 7,5712
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 13,21%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0665
Prihodi od prodaje po akciji 1,5137
P/S 0,1321
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 2,1095
Racio tekuće likvidnosti 6,3314
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 143.187
Sredstva / Kapital 1,0909
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,4607
Prihodi od prodaje / Zalihe 1,3873
Prihodi od prodaje / Potraživanja 3,7120
Prihodi od prodaje / Radni kapital 1,0383
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor 1,7120
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,0097
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,0909
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0833