Dobojinvest a.d. Doboj [DOIN-R-A]

Finansijski pokazatelji za 2018. godinu

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 0,20%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,09%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 0,14%
Operativna marža 5,73%
Marža prije poreza 0,64%
Neto marža 0,70%
EBITDA marža 8,33%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 11.988
Free Cashflow 0
EBIT 7.258
EBITDA 22.962
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 1.879.289
Vrijednost preduzeća (EV) 3.024.441
Neto dug 1.145.152
EV / Tržišna kapitalizacija 1,6094
Ukupne obaveze/ EV 0,3794
Neto dug / EV 0,3786
EV / EBIT 416,7044
EV / EBITDA 131,7150
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0008
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 974,2295
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 0,10%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 1,9745
Prihodi od prodaje po akciji 0,1174
P/S 6,8156
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,2128
Racio tekuće likvidnosti 0,6574
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 91.273
Sredstva / Kapital 2,2057
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,1299
Prihodi od prodaje / Zalihe 0,5456
Prihodi od prodaje / Potraživanja 1,1110
Prihodi od prodaje / Radni kapital -0,7013
Pokrivenost kamata 2,2552
Altman Z-Skor 0,9227
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4052
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 1,2057
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,5466