Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu sa mišljenjem revizora dostupan na engleskom jeziku

Izvor:  TLKM

Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu sa mišljenjem revizora dostupan na engleskom jeziku


Prilog:Prečice: TLKM