Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Nekonsolidovani finansijski izvještaj za treći kvartal 2019. godine

Izvor:  TLKM

Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Nekonsolidovani finansijski izvještaj za treći kvartal 2019. godine


Prilog:Prečice: TLKM