JP Vodovod i kanalizacija a.d. Rogatica - Pokrenut prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka

Izvor:  Službeni glasnik RS broj 94/16

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, stečajni sudija Almina Oruč, objavljuje da je Rješenjem ovog suda broj: 61 0 St 009704 16 St, od 3.10.2016. godine, otvoren prethodni postupak za ispitivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom pravnog lica JP "Vodovod i Kanalizacija" AD Rogatica, JIB 4400609950008.
Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Vlado Simović iz Foče.
Ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka određuje se za 16.11.2016. godine, u 11,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, Vojvode Radomira Putnika bb.


(61 0 St 009704 16 St-su)

 
Prečice: VKRO